Jueves, 02 Abril 2020
Adxudicacións provisionais


ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS PDF Imprimir E-mail
Viernes, 22 de Enero de 2010 13:24
CENTRO MÉDICO E P.A.C.

En base á acta da mesa de contratación de data doce de xaneiro de dous mil dez, por Resolución da Alcaldía de data 21 de xaneiro de 2010, acórdase a ADXUDICACION PROVISIONAL DO CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS (CENTRO MÉDICO E P.A.C.), á empresa LIMPEZAS GUNTIN S.L a cal se compromete á prestación do servizo dacordo co prego de condicións económico administrativas particulares e técnicas por o prezo total de 49.098,22€ en cinco anualidades, 9.819,64€ para a primeira anualidade máis I.V.E. correspondente.

Data de publicación da adxudicación provisional na web: 22 de xaneiro de 2.010.
 
ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS PDF Imprimir E-mail
Viernes, 22 de Enero de 2010 13:22
COLEXIO PÚBLICO E C.P.I. “TINO GRANDÍO”

En base á acta da mesa de contratación de data doce de xaneiro de dous mil dez, por Resolución da Alcaldía de data 21 de xaneiro de 2010, acórdase a ADXUDICACION PROVISIONAL DO CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS (COLEXIO PÚBLICO E C.P.I. “TINO GRANDÍO”), á empresa LIMPEZAS GUNTIN S.L a cal se compromete á prestación do servizo dacordo co prego de condicións económico administrativas particulares e técnicas por o prezo total de 42.206,90€ en dúas anualidades, 21.103,45€ para a primeira anualidade máis I.V.E. correspondente.

Data de publicación da adxudicación provisional na web: 22 de xaneiro de 2.010.
 
ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS PDF Imprimir E-mail
Viernes, 22 de Enero de 2010 13:20
CASA CONSISTORIAL

En base á acta da mesa de contratación de data doce de xaneiro de dous mil dez, por Resolución da Alcaldía de data 21 de xaneiro de 2010, acórdase a ADXUDICACION PROVISIONAL DO CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS (CASA CONSISTORIAL), á empresa LIMPEZAS GUNTIN S.L a cal se compromete á prestación do servizo dacordo co prego de condicións económico administrativas particulares e técnicas por o prezo total de 18.248,28€ en seis anualidades, 3.041,38€ para a primeira anualidade máis I.V.E. correspondente.

Data de publicación da adxudicación provisional na web: 22 de xaneiro de 2.010.
 
ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DE CONTRATO DE OBRAS"ACCESO DE TREILÁN A VEIGA" PDF Imprimir E-mail
Viernes, 27 de Marzo de 2009 15:14

En cumprimento do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, faise pública a adxudicación provisional do contrato que a continuación se sinala: 

1.- Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Concello de Guntín

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

2.- Obxecto do contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descrición do obxecto:  Acceso de Treilán a Veiga (FEIL).

3.- Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Negociado sen publicidade.

4.- Prezo do contrato: 102.553,57€ máis 16.408,57€(I.V.E).

5.-Adxudicación Provisional:

a) Data: 24/03/2009 (Xunta de Goberno Local).

b) Contratista: Construcciones Sucastro S.L.

c) Nacionalidade: Española.

d) Prezo de adxudicación: 102.553,57€ máis 16.408,57€ (I.V.E).

e) Prazo de execución: Corenta e cinco días. 

Guntín, 25 de marzo de 2.009.  

O Alcalde,    

Asdo.: Jesús Carreira Ferreiro.

 
ANUNCIO DE ADXUDICACION PROVISIONAL DE CONTRATO DE OBRAS "ABASTECIMIENTO A DEPÓSITO DE GUNTIN" PDF Imprimir E-mail
Viernes, 27 de Marzo de 2009 15:02

En cumprimento do disposto no artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, faise pública a adxudicación provisional do contrato que a continuación se sinala: 

1.- Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Concello de Guntín

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

2.- Obxecto do contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descrición do obxecto:  Abastecimiento a depósito de Guntín (FEIL).

3.- Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Negociado sen publicidade.

4.- Prezo do contrato: 66.280,41€ máis 10.604,87€(I.V.E).

5.-Adxudicación Provisional:

a) Data: 24/03/2009 (Xunta de Goberno Local).

b) Contratista: Pedigal S.L.

c) Nacionalidade: Española.

d) Prezo de adxudicación: 66.280,41€ máis 10.604,87€ (I.V.E).

e) Prazo de execución: Un mes. 

Guntín, 25 de marzo de 2.009.  

O Alcalde,    

 

Asdo.: Jesús Carreira Ferreiro. 

 

 
<< Inicio < Prev 1 2 Próximo > Fin >>

Página 2 de 2
Agenda
April 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Infórmate del tiempo que va a hacer hoy en el Ayuntamiento
Envianos imágenes de tus rincones y fiestas favoritas
Ayuntamiento 982320001 - Centro de Salud de Guntín 982320905 - Centro de Salud de Lousada 982208243 - Guardia Civil 982320007