BASES CONVOCATORIA CONTRATACION PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA 1 XEFE DE BRIGADA, 1 PEON CONDUCTOR E 3 PEÓNS DE BRIGADA E 2 OPERARIOS CONDUCTORES MOTOBOMBA Imprimir
Miércoles, 17 de Julio de 2019 10:00

Para ver as bases que rexerán a convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal de 1 XEFE DE BRIGADA, 1 PEON CODUNCTOR E 3 PEÓNS DE BRIGADA así como de 2 OPERARIOS CONDUCTORES MOTOBOMBA en cumprimento do convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Guntín para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2.019, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014.-2020 pica AQUÍ

Para ver a Resolución de ADMITIDOS E EXCLUIDOS, o TRIBUNAL e a data e lugar de celebración da proba de PEÓNS DE BRIGADA pica AQUI

Para ver a Resolución de ADMITIDOS E EXCLUIDOS, o TRIBUNAL e a data e lugar de celebración da proba de CONDUTOR MOTOBOMBA pica AQUI

Para ver a Resolución de ADMITIDOS E EXCLUIDOS, o TRIBUNAL e a data e lugar de celebración da proba de XEFE DE BRIGADA pica AQUI

Para ver os resultados da selección de PEONS DE BRIGADA pica AQUI

Para ver os resultados da selección de CONDUCTOR MOTOBOMBA pica AQUI

Para ver os resultados da selección de XEFE DE BRIGADA pica AQUI