Viernes, 03 Abril 2020
Contratacións Programadas


ASISTENCIA TECNICA NA ELABORACION DE ESTRATEXIAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL COA FINALIDADE DE INTEGRAR A ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO NA XESTION E PLANIFICACION PUBLICAS PDF Imprimir E-mail
Lunes, 14 de Noviembre de 2016 11:21

 

Ao abeiro da Orde do 26 de abril de 2016 pola que se establecen as beses reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a asistencia técnica na elaboración de estratexias de sustentabilidade ambiental coa finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación públicas ao tempo que se fai público a súa convocatoria para o ano 2016, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (D.O.G. nº 84, martes 03 de maio de 2016), a este Concello de Guntín concedéuselle unha axuda para ASISTENCIA TÉCNICA NA ELABORACIÓN DE ESTRATEXIAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL COA FINALIDADE DE INTEGRAR A ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO NA XESTIÓN E PLANIFICACIÓN PÚBLICAS, axuda coas características que a continuación se detallan:

- Cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no Marco Operativo FEDER GALICIA 2014-2020. As actuacións subvencionables están incluidas no eixe prioritario 05 "Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos". Na categoría de intervención 087 "medidas de adaptación ao cambio climático e prevención e xestión de riscos relacionados coa erosión, os incendios, as inundacións, as tormentas e as sequías, incluida a sensibilizacion, a protección civil e os sistemas e infraestruturas de xestión de catástrofes.

Gastos subvencionables

6.400,00€

Importe máximo da axuda concedida

4.480,00€

Porcentaxe que se subvenciona

70%

Periodo subvencionable

1 de xaneiro de 2016 – 30 de novembro 2016

 

 
CREACION, MELLORA E AMPLIACION DE PEQUENAS INFRAESTRUTURAS MEDIANTE PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA PDF Imprimir E-mail
Lunes, 24 de Octubre de 2016 08:47

 

Mediante Resolución do 03 de setembro de 2016 pola que se conceden subvencións en réxime de concorrencia competitiva para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas, mediante proxectos de aforro e eficiencia enerxética na Administración Local, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada pola Resolcuión do 10 de maio de 2016 (Diario Oficial de Galicia, núm 93, do 18 de maio) a este Concello de Guntín lle foron concedidos os seguintes proxectos:

- Actuacións en  A Riba (Santa María de Ferroi). (Expediente IN417-16A247).

Orzamento total

Aportación INEGA

Aportación Concello

4.030,17€

3.022,63€

1.007,54€

 

- Actuacións en  Vilasuso (A Mota). (Expediente IN417-16A294).

Orzamento total

Aportación INEGA

Aportación Concello

4.378,46€

3.283,84€

1.094,62€

 

- Actuacións en Nogueiras (Santa María de Ferroi). (Expediente IN417-16A282).

Orzamento total

Aportación INEGA

Aportación Concello

5.216,93€

3.912,70€

1.304,23€

 

- Actuacións en Moreiras (Santa María de Ferroi).(Expediente IN417-16A275).

Orzamento total

Aportación INEGA

Aportación Concello

5.254,28€

3.940,71€

1.313,57€

 

SUBVENCION COFINANCIADA POLO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVMENTO RURAL (FEADER) NO MARDO DO PROGRAMA OPERATIVO FEADER-GALICIA 2014-2020.

 

 
INSTALACION DE COLECTORES SOLARES PARA QUENTAMENTO DE AQS SANITARIA NO PAVILLON DE GUNTIN PDF Imprimir E-mail
Viernes, 14 de Octubre de 2016 12:37

Este Concello de Guntín mediante Resolución do 14 de xuño de 2016 pola que se conceden as subvencións en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraetruturas para proxectos de enerxías renovables, cofinanciado do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada por Resolución do 23 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 247, do 29 de decembro), obtivo unha axuda para o investimento denominado “INSTALACIÓN DE COLECTORES SOLARES PARA QUENTAMENTO DE AQS NO PAVILLÓN DE GUNTIN” por importe de 5.851,12€ (cinco mil oitocentos cincuenta e un euros con doce céntimos) para un investimento total que ascende á cantidade de 9.438,82€ (nove mil catrocentos trinta e oito euros con oitenta e dous céntimos) ao abeiro da Resolución do 23 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de enerxías renovables cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria anunciada para o ano 2016.

 

 
INSTALACION CALDEIRA DE PELLET PARA CALEFACTAR A CAMARA AGRARIA E CASA DO CONCELLO PDF Imprimir E-mail
Jueves, 28 de Julio de 2016 09:37

 

 

O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) concedeu unha axuda a este Concello de Guntín para a INSTALACIÓN CALDEIRA DE PELLET PARA CALEFACTAR A CÁMARA AGRARIA E CASA DO CONCELLO ao abeiro da Resolución do 23 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria anticipada de subvencións para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa para o ano 2016, obras cofinanciadas polo FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL no marco do Programa Operativo FEDER GALICIA 2014-2020.

Á axuda que ascende á cantidade de 21.430,61€ para un investimento total de 28.574,15€ contribúen o INEGA (Instituto Enerxético de Galicia), a Xunta de Galicia e a Unión Europea.

O obxecto do presente proxecto e á vista das necesidades que plantexan os edificios da Casa do Concello de Guntín, así como da Cámara Agraria, é o de dotalos cun sistema de calefacción que satisfaga as necesidades dos mesmos e obter ao mesmo tempo a maior eficiencia enerxética. Optouse pola instalación dunha caldeira de biomasa (caldeira con alimentación automática mediante tornillo sinfin ou sistema neumático desde un sistema de almacenamiento exterior á calderia de capacidade igual ou superior aos 1000 litros).

 

 

 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 Próximo > Fin >>

Página 4 de 5
Agenda
April 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Infórmate del tiempo que va a hacer hoy en el Ayuntamiento
Envianos imágenes de tus rincones y fiestas favoritas
Ayuntamiento 982320001 - Centro de Salud de Guntín 982320905 - Centro de Salud de Lousada 982208243 - Guardia Civil 982320007