Viernes, 03 Abril 2020
Contratacións Programadas


PROXECTO PARA MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS 2016 PDF Imprimir E-mail
Viernes, 01 de Julio de 2016 11:52

As obras contempladas no proxecto denominado PROXECTO PARA MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS 2016, para o cal o AGADER dictou resolución de concesión de axuda ao abeiro da Resolución do 25 de xaneiro de 2016 polo que se aproba o Plan Marco: Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

 

 

 
EXPTE: DESIGNACION DOS MEMBROS INTEGRANTES DA MESA DE CONTRATACION DAS OBRAS DO FEESL 2010 PDF Imprimir E-mail
Viernes, 09 de Abril de 2010 09:53

EXPTE: DESIGNACION DOS MEMBROS INTEGRANTES DA MESA DE CONTRATACIÓN DAS SEGUINTES OBRAS PERTENCENTES AO FONDO ESTATAL PARA O EMPREGO E A SUSTENTABILIDADE LOCAL 2010 DO CONCELLO DE GUNTIN:

- INSTALACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA CON ACOMETIDAS EN ALUMBRADO PÚBLICO DE PUENTE DE AREAS.

- SANEAMIENTO DE PLUVIALES EN EL NÚCLEO DE GUNTIN.

- ABASTECIMIENTO DE AGUA EN A PIQUEIRA, LOUSADA Y MOUGÁN Y CLORACIÓN EN DEPÓSITO EN PIÑEIRAS.

A fin de dar cumprimento ao disposto no artigo 21.4 do Real Decreto 817/2009. de 8 de maio polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro de Contratos do Sector Público, faise público no prazo e forma, a composición da Mesa de Contratación nomeada para asistir ao órgano de Contratación competente na adxudicación das obras pertencentes ao Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local anterioremente relacionadas.

Presidente:

O da Corporación: D. Jesús Carreira Ferreiro ou membro ou funcionario desta en quen delegue

Vogais:

O Secretario-Interventor: D. José Luis Vázquez Méndez

A Técnico Local de Emprego: Dna. María Jesús Grandío Río

A Arquitecto Técnico Municipal: Mercedes Maseda Martínez

Secretario:

O Administrativo do Concello: D. Eduardo Fernández Arias


En Guntín, 8 de abril de 2.010.

                                                            O Alcalde,


                                                  
Asdo.: Jesús Carreira Ferreiro

 
EXPTE: CONTRATACIÓN DA XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBA PDF Imprimir E-mail
Jueves, 24 de Diciembre de 2009 13:39

EXPTE: CONTRATACIÓN DA XESTIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE RECOLLIDA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

A fin de dar cumprimento ao disposto no artigo 21.4 do Real Decreto 817/2009. de 8 de maio polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro de Contratos do Sector Público, faise público no prazo e forma, a composición da Mesa de Contratación nomeada para asistir ao órgano de Contratación competente na adxudicación do Servizo público de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos.

Presidente:

O Alcalde do Concello: D. Jesús Carreira Ferreiro.

Vogais:

O Secretario-Interventor da Corporación: D. José Luis Vázquez Méndez.
A Axente de Desenvolvemento Local: Dna. María Jesús Grandío Río.

Secretario:

O Tesoureiro do Concello: D. Eduardo Fernández Arias.

Técnico Asesor:

A Arquitecto Técnico Municipal: Dª. Mercedes Maseda Martínez, a efectos de valoración de melloras.


En Guntín, 24 de decembro de 2.009.

O Alcalde,

Asdo.: Jesús Carreira Ferreiro

 
SERVIZO DE LIMPEZA EN EDIFICIOS MUNICIPAIS PDF Imprimir E-mail
Lunes, 14 de Diciembre de 2009 08:18
EXPTE: SERVIZO DE LIMPEZA EN EDIFICIOS MUNICIPAIS.

A fin de dar cumprimento ao disposto no artigo 21.4 do Real Decreto 817/2009. de 8 de maio polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro de Contratos do Sector Público, faise público no prazo e forma, a composición da Mesa de Contratación nomeada para asistir ao órgano de Contratación competente na adxudicación do servizo de limpeza polo procedemento negociado sen publicidade dos seguintes edificios municipais:

Centro Médico e P.A.C.
Casa Consistorial.
Colexio Público e C.P.I. Tino Grandío.

Presidente:
O Alcalde do Concello: D. Jesús Carreira Ferreiro

Vogais:
O Secretario-Interventor da Corporación: D. José Luis Vázquez Méndez.
A Axente de Desenvolvemento Local: Dna. María Jesús Grandío Río.

Secretario:

O Tesoureiro do Concello: D. Eduardo Fernández Arias.

Técnico Asesor:
A arquitecto técnico municipal Dª Mercedes Maseda Martínez, a efectos de valoración de melloras.

En Guntín, 11 de decembro de 2.009.

O Alcalde,

Asdo.: Jesús Carreira Ferreiro.
 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 Próximo > Fin >>

Página 5 de 5
Agenda
April 2020
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Infórmate del tiempo que va a hacer hoy en el Ayuntamiento
Envianos imágenes de tus rincones y fiestas favoritas
Ayuntamiento 982320001 - Centro de Salud de Guntín 982320905 - Centro de Salud de Lousada 982208243 - Guardia Civil 982320007