OFERTA DE EMPREGO PUBLICA EXTRAORDINARIA CONCELLO DE GUNTIN Imprimir
Lunes, 15 de Abril de 2019 12:43

Para ver o Anuncio publicado no B.O.P. de Lugo nº 087 de luns 15 de abril de 2019 relativo á OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO CONCELLO DE GUNTIN pica AQUI

Para ver as Bases publicadas no B.O.P de Lugo nº 137 de luns 17 de xuño de 2019 relativo ao proceso de consolidación de emprego temporal de:

- 1 praza de Informador Xunvenil (Persoal laboral fixo).

- 1 praza de Administrativo/a (Persoal laboral fixo).

- 1 praza de Axente de Emprego e Desenvolvemnto Local (Persoal laboral fixo).

e ao proceso de estabilización de emprego temporal de:

- 1 praza de peón de obras (Personal laboral fixo).

pica AQUI

 

Para ver a lista provisional de admitidos/excluidos para a praza de Administrativo/a (Resolución da alcaldía de 14 de agosto de 2019) pica AQUI.

Para ver a lista provisional de admitidos/excluidos para a praza de Axente de emprego e desenvolvemento Local(Resolución da alcaldía de 14 de agosto de 2019) pica AQUI.

Para ver a lista provisional de admitidos/excluidos para a praza de Peón de obras (Resolución da alcaldía de 14 de agosto de 2019) pica AQUI.

Para ver a lista provisional de admitidos/excluidos para a praza de Informador Xuvenil (Resolución da alcaldía de 14 de agosto de 2019) pica AQUI.

 

Para ver a lista definitiva de admitidos/excluidos para a praza de Administrativo/a (Rsolución da alcaldía de 13 de setembro de 2019) pica AQUI.

Para ver a lista definitiva de admitidos/excluidos para a praza de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (Rsolución da alcaldía de 13 de setembro de 2019) pica AQUI.

Para ver a lista definitiva de admitidos/excluidos para a praza de Informador Xuvenil (Rsolución da alcaldía de 13 de setembro de 2019) pica AQUI.

Para ver a lista definitiva de admitidos/excluidos para a praza de Peón de Obras (Rsolución da alcaldía de 13 de setembro de 2019) pica AQUI

 

Para ver o Decreto de data 18 de setembro de 2019 relativo á fixación de data, hora e lugar de realización do primeiro exercicio para a praza de Administrativo, Axente de Emprego e Desenvolvemento Local, Informador Xuvenil e Peón de Obras, pica AQUI

a

Para ver o decreto de valoración de méritos  da fase de concurso para a praza de ADMINISTRATIVO pica AQUI

Para ver o decreto de valoración de méritos da fase de concurso para a praza de AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL pica AQUI

Para ver o decreto de valoración de méritos da fase de concurso para a praza de INFORMADOR XUVENIL pica AQUI.

Para ver o decreto de valoración de méritos da fase de concurso para a praza de PEON DE OBRAS pica AQUI.

 

Para ver o decreto de data 05/11/2019 coas puntuacións acadadas no primeiro exercicio da fase de oposición para a praza de ADMINISTRATIVO, así como a data, hora e lugar de celebración do segundo exercicio da fase de oposición pica AQUI

Para ver o decreto de data 05/11/2019 coas puntuacións acadadas no primeiro exercicio da fase de oposición para a praza de AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL, así como a data, hora e lugar de celebración do segundo exercicio da fase de oposición pica AQUI

Para ver o decreto de data 05/11/2019 coas puntuacións acadadas no primeiro exercicio da fase de oposición para a praza de INFORMADOR XUVENIL, así como a data, hora e lugar de celebración do segundo exercicio da fase de oposición pica AQUI

Para ver o decreto de data 05/11/2019 coas puntuacións acadadas nos exercicios da fase de oposición da praza de PEÓN DE OBRAS pica AQUI

Para ver o decreto de data 20/11/2019 coa puntuación acadada no segundo exercicio da fase de oposición da praza de ADMINISTRATIVO pica AQUI

Para ver o decreto de data 20/11/2019 coa puntuación acadada no segundo exercicio da fase de oposición da praza de AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL pica AQUI

Para ver o decreto de data 20/11/2019 coa puntuación acadada no segundo exercicio da fase de oposición da praza de INFORMADOR XUVENIL pica AQUI