CONTRATACION DO SERVIZO DE LIMPEZA DO CENTRO MÉDICO E P.A.C. DE GUNTIN POR PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO E UN UNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN (PREZO) Imprimir
Jueves, 03 de Enero de 2019 13:44

Para ver toda a información do procedemento pica no seguinte enlace:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=449248