CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DO COLEXIO PUBLICO E C.P.I. TINO GRANDIO DE GUNTIN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO E UN ÚNICO CRITERIO DE ADXUDICACIÓN (O PREZO) Imprimir
Jueves, 03 de Enero de 2019 13:47

Para ver toda a información do procedemento pica no seguinte enlace:

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=449246